صفحه اصلی

در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ پس از افزایش فشارهای مردمی در شبکه ها اجتماعی به دزدی اپراتورها از مردم با اسم ارزش افزوده ، هاب بهشتی (همراه اول) از شرکت ها زالو ارزش افزوده دعوت کرد که با همراه داشتن مهر شرکت دور هم جمع شوند تا نامه مظلوم نمایی برای ارسال به سران قوا تنظیم کنند، در این وب سایت فعالیت اکثر این شرکت ها را ثبت و بررسی کرده ایم به امید روزی که قانون جلوی این دزدان را بگیرد.

تا بروزرسانی کامل این وبسایت میتوانید اسامی این شرکت ها را در کانال وب آموز جستجو کنید.